بقچه های رنگی فینگر فود

بقچه های رنگی ، این مدل فینگرفودها، در انواع رنگ قابل سفارش هستند. داخل این بقچه ها، ترکیبی از مرغ، گوشت و یا سوسیس و کالباس به انتخاب مشتری به همراه قارچ، پنیر پیتزا و مخلفاتی این چنینی است.

 بقچه های رنگی فینگر فود finger food

بقچه های رنگی مطابق تم تولد و یا مراسم شما قابل اجراست.