رد ولوت کاناپز red velvet canapes

یکی از متنوعترین و زیباترین فینگرفودها برای تزیین میز، ردولوت کاناپز است. این فینگر فود ترکیبی از نان تست، پنیر و ژامبون است که با پودر قرمز رنگ، به زیبایی کاور شده است.

 red velvet finger food رد ولوت کاناپز

این فینگرفود طعم خیلی خوبی دارد و انتخاب بسیار مناسبی برای میز فینگر فود شما خواهد بود.