رول کرپ سوخاری رنگی

رول کرپ سوخاری فینگر فود در رنگها و طعم ها و شکلهای مختلف 

کرپ های سوخاری، معمولا به خطر نوع سوخاری بودن، دارای طعم و ظاهری متفاوت هستند. این رول ها،  براساس تم مراسم شما در رنگ های مختلف قابل سفارش است.

رول کرپ سوخاری رنگی

کرپها، ترکیبی از نان کرپ، ژامبون و پنیر هستند که رول شده و بعد از سوخاری و سرخ کردن، به شکل های دلخواه برش داده میشود.