مینی همبرگر رنگی فینگر فود

مینی همبرگر های رنگی

یکی از بهترین گزینه ها در جشن تولد کودکان مینی همبرگر های رنگی ما می باشد. نان این همبرگر ها به رنگ های مختلف قابل سفارش است و دارای گوشتی بی نظیر با طعمی عالی است.

 مینی همبرگر با نان رنگی فینگر فود